April 4, 2016


Nepali Movie – Trishna

Nepali Movie – Trishna Starring – Bhuwan KC, Rupa Rana, Kristi Mainali, Muralidhar, Rabi Shah, Santosh Pant, Maya Pradhan, Laxmi Giri, Hiuwala Gautam, Ramchandra Adhikari, Madandas Shrestha etc. Director – Ugyen Chopel A superhit movie…