Nepali Movie – Khola Wari Khola Pari

kholawari kholapari nepali movieNepali Movie – Khola Wari Khola Pari
StarringRekha Thapa, Santosh Gurung, Mukunda Shrestha, Babi Subba etc.
Director – Sujan Lama

Watch full movie ‘Khola Wari Khola Pari’


 Continue reading

Nepali Movie – Farz

farz nepali movie nameNepali Movie – Farz
StarringStarringRamit Dhungana, Shiva Giri, Arjun Karki, Yuna Upreti, Mukunda Thapa, Laxmi Giri Richa Ghimire, Mahadev Tripathi etc.
DirectorMadan Ghimire

Watch the full Nepali movie ‘Farz’


 Continue reading

Advertisement

Nepali Movie – Sakkali Nakkali

sakkali nakkaliNepali Movie – Sakkali Nakkali
StarringShiva Shrestha, Nutan Pradhan, Shambhu Pradhan, Surbir Pandit, Bhimbar Singh Thapa, Sushil Pokharel, Kishor Malakar, Sunil Thapa etc.
Director – Shambhu Pradhan

Watch the full movie ‘Sakkali Nakkali’ in a single part:


 Continue reading

Nepali Movie – Mahasush

mahasush nepali movieNepali Movie – Mahasush
StarringAryan Sigdel, Benisha Hamal, Keki Adhikari, Nir Shah, Hiuwala Gautam, Rashmi Bhatta, Apsara Ghimire, Rabindra Khadka etc.
Director Nawal Nepal

Watch full movie ‘Mahasush’ in a single part:


 Continue reading