Nepali Movie - Bhai

Nepali Movie – Bhai

Nepali Movie – Bhai Starring – Sushil Chhetri, Melina Manandhar, Sunil Thapa, Gauri Malla, Basundhara Bhusal, Deepak Shrestha, Anita Adhikari etc. Director – Deepak Shresstha Advertisement A presentation of Shree Maa Dntakali Movies, ‘Bhai’ is a presentation of Deepak Shrestha. A dog named Chhapa is also featured in the movie. The lyrics of the movie […]

Nepali Movie - Afnopan

Nepali Movie – Afnopan

Nepali Film – Afnopan Starring – Rajesh Hamal, Niruta Singh, Ramesh Upreti, Nabin Shrestha, Muna Karki, Anita Adhikari, Sushil Pokharel, Basundhara Bhusal, Mohan Niraula etc. Director – Deepak Shrestha A presentation of Niranjan Piya for Khadgamai Films Pvt. Ltd. Nepali movie ‘Afnopan’ features top actors like Rajesh Hamal, Niruta Singh and Ramesh Upreti. The script […]