Nepali Movie - Namaste

Nepali Movie – Namaste

Nepali Movie – Namaste Starring – Dilip Rayamajhi, Kiran KC, Sonia KC, Sushil Pokharel, Gopal Dhakal ‘Chande’, Ranjita Lama, Kalpana Shahi (guest) etc. Writer / Director – Bijaya Bikram Basnet Advertisement This movie is produced by Govind Dhakal ‘Chande’ for Tirthabhakta Vision Pvt. Ltd.