Jun 212014
 
Nepali Movie - Parkhi Rakha Hai

Nepali Movie โ€“ Parkhi Rakha Hai (2011) Starring โ€“ Sanchita Luitel, Melina Manandhar, Mukesh Dhakal, Dil Shrestha, Nistez Niroula, Surbir Pandit, Bidya Karki, Mithila Sharma (guest artist) etc. Director โ€“ Baburam Dhakal Advertisement A 2011 movie, “Parkhi Rakha Hai” is a presentation of Diya Films by Dil Shrestha.