Nepali Movie - Samjhi Rakha Hai

Nepali Movie – Samjhi Rakha Hai

Nepali Movie – Samjhi Rakha Hai Starring – Suman Singh, Ashmita Kandel, GK Sharma, Ganesh Giri, Rabindra Khadka, Sushil Pokharel etc. Writer / Director – Rim Bishowkarma Advertisement The Nepali movie ‘Samjhi Rakha Hai’ is the presentation of Redline Films P. Ltd. by Rim Bishowkarma Nepali Movie – Samjhi Rakha Hai was last modified: July [...]