Nepali Movie – Ghamanda (2008)

Krishnabir presents
Nepali Movie – Ghamanda (2008)
StarringSushil Chhetri, Poojana Pradhan (now, Poojana Stri), Shaurav Karki, Shuvashree Shrestha, Hemanta Budhathoki etc.
Story – Jiwan Kumar Sunuwar
Direction /Editing – Surendra Dahal


Not available anymore

2 Comments on "Nepali Movie – Ghamanda (2008)"

  1. im suresh maro rahar hero banae rahare

  2. nice cha la flim
    make like this

Leave a Reply