GK Sharma
Nepali Movie – Birasat

Nepali Movie – Birasat Starring – Bhuwan KC, Sonia KC, Suvekshya Thapa, Sirjana Basnet, Subhadra Adhikari, GK Sharma, Puskar Bhatta, Sundar Shrestha etc. Director – Govinda Gautam The movie ‘Birasat’ is a movie by Rimesh…