Khagras


Nepali Movie – Khagras

Nepali Movie – Khagras Starring – Samyog Pokhrel, Sony KC, Dinesh Sharma, Anil Pokhrel, Madhav Acharya etc Director – Sailesh Acharya The movie ‘Khagrass’ is based on the true story in Gorkha during Maoist insurgency….