Tathastu


Nepali movie – Tathastu

Nepali movie – Tathastu Starring – Rekha Thapa, Kishor Khatiwoda, Subash Thapa, Bigyan Joshi, Siru Bista, Ramesh Adhikari, Bhabu Lamsal, Khusbu Khadka etc. Director – Shabir Shrestha The Nepali movie ‘Tathastu’ featuring actress Rekha with…Tathastu, film review

‘Tathastu’ Details Nepali film – Tathastu Starring – Rekha Thapa, Kishor Khatiwada, Subash Thapa etc. Director – Shabir Shrestha  Release date – January 09, 2015 Gerne – Action, thriller Tathastu Plot Nepali film ‘Tathastu’ is…