Roman to Unicode Nepali Converter


नेपाली यूनीकोडमा टाईप गर्ने सजिलो तरीका

If you want to convert fonts like Preeti to Unicode you can use this tool.
Please comment on it.

Toggle between English and Nepali using Ctrl + g or this button ->

"अ" लेखको button मा click गरेर इंग्लिश अथवा नेपाली अक्षर लेख्न सकिन्छ। Type word, "Space" converts to Nepali
" "

यो पेजमा कीबोडॅ समेत राखिएको छ
लेख्ने क्रममा backspace थिचेर तलको चित्र जस्तै edit गर्न सकिन्छ। (देब्रे चित्र). टाईप गर्न सकिए पछि पनी शब्द माथि click गरेर शब्द परिबर्तन गर्न सकिन्छ। (दाहिने चित्र). Click here for more help.


This page is best viewed in 1024×768 screen resolution

©2006