Nepali Movie – Army

army_movieL Films presents
Nepali Movie – Army
Starring – Samrat Sapkota, Lokendra Karki, Dinesh Sharma, , Sanchita Luitel, Rabi Shah, Nandu Sribastav, Sunil Thapa, Rajendra Khadgi etc.
Melina Manandhar, Saranga shrestha, Laxmi shrestha, Shovita Simkhada etc.
DirectorShobhit Basnet

 Continue reading