डंकन संग अंग्रेजी सिक्नुहोस – भाग १

हाम्रो एक जना पाठक ले तपाइँको प्रश्न – हाम्रो उत्तर मार्फत अंग्रेजी सिक्ने चाहाना गर्नु भएको ले यो पेज तयार गरिएको हो | कृपाय आफ्नो विचार कमेन्ट मा लेख्नु होला |

यो अंग्रेजी शिक्षण बिभिन्न भाग मा बाडिएको छ – सबै भागहरु र अन्य अंग्रजी सिक्ने तरिका यो लिंक मा अपडेट गरिने छ |

learn-english

Lesson 1-(Introduction)


Lesson 2-(Hello/Goodbye)

Lesson 3-(Please & Thank You)

Lesson 4-(Response to Please/Thank You)

Lesson 5-(Good/Bad)

Lesson 6-( Happy / Sad )

Lesson 7-(Health and Exercise)

Lesson 8-(Stress & Worry)

Lesson 9-(FAME)

Lesson 10-(Saying Sorry)

6 thoughts on “डंकन संग अंग्रेजी सिक्नुहोस – भाग १

  1. यदि तिमीले मलाई छोड्यौ भने।म त यो सँसारमा एक्लो हुन्छु।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *