Nepali Movie – Zanjeer (Jaya Kishan, Harshika)

Nepali Movie – Zanjeer
StarringJaya Kishan Basnet, Sunil Rawal, Harshika Shrestha, Riya Shrestha, Sushmita Shahi, Sunil Gurung, Suman Lama, Sundar Shrestha. Laya Sangarula etc.
DirectorShovit Basnet

A presentation of Karan Shrestha ‘Crazy’, the Nepali movie ‘Zanjeer’ is different from the Bhojpuri movie ‘Zanjeer’ posted earlier.

‘Zanjeer’ features the choreography of Kabiraj Gahatraj, action of Shankar Maharjan, music of Tanka Budhathoki, editing of Tara Thapa, camera of Ganesh Kumar Shrestha, story of Karan Shrestha and produced by Mohan Krishna Shrestha / Rajesh Khadgi.

 Continue reading