Nepali Movie – Kaamchor

kaamshor name nepali movieNepali Movie – Kaamchor
Starring – Puskar Regmi, Rabindra Basnet, Apsana Thapa, Kajal Khanal, Harshika Shrestha, Sagun Shahi etc.
Director – Deepak Shrestha

Watch Nepali movie ‘Kaamchor’ in full:

 Continue reading