Nepali Movie – Arabpati

Nepali Movie – Arabpati  (2010)
StarringNikhil Upreti, Jharana Thapa, Mausami Malla, Pramod Dip, Shankar Acharya, R P Pant, Bishnu Sapkota, Rashmi Bhatta, Mukunda Thapa etc.
DirectorDayaram Dahal

Watch Nepali full movie ‘Arabpati’ in a single part

 Continue reading