Nepali Movie – Bhariya

Nepali Film – Bhariya
StarringRajesh Hamal, Melina Manandhar, Tulasa Silwal, Sunil Thapa, Bisnhu Sapkota, Puspa Shrestha etc.
DirectorDayaram Dahal

Nepali movie ‘Bhariya’ is a presentation of Sanjaya Thapa for Chandramukhi Films P. Ltd.

 Continue reading