Nepali Movie – Kawach

kawachNepali Movie – Kawach
StarringBiraj Bhatt, Rajesh Hamal, Sushil Chhetri, Rekha Thapa, Jharana Thapa etc.
DirectorPradeep Shrestha

‘Kawach’ is a Pratima Venus Films Pvt. Ltd. presentation by Rajesh Shahi. The action movie presents five superstars – Rajesh Hamal, Biraj Bhatt, Sushil Chhetri, Rekha Thapa and Jharana Thapa.

 Continue reading