Nepali Movie – Karamat

Nepali Movie – Karamat
StarringSuman Singh, Rohi Shrestha, Samjhana Paykurel, Soniya Sharma, Ashok Shrestha etc.
Writer – Rohi Shrestha
Director – Dinesh Poudel

‘Karamat’ is the presentation of Universe Films by Rohi Shrestha and Raju Maharjan.

 Continue reading