Nepali Movie – Dulaha Raja Dulahi Rani

dulaha raja dulahi raniNepali Movie – Dulaha Raja Dulahi Rani
StarringShree Krishna Shrestha, Karishma Manandhar, Lokendra Karki, Bipana Thapa, Bhimbahadur Thapa, Bhuwan Chand, Mukunda Shrestha, Ramchandra Adhikari, Daman Rupakheti, Jitu Nepal, Yuvraj Lama etc.
Director – Yuvraj Lama

‘Dulaha Raja Dulahi Rani’ is the fifth movie of Tripura Sundari Entertainment Cine Arts (TICA). The movie is written and produced by the director Yuvraj Lama.

 Continue reading