Nepali Movie – Parkhi Rakha Hai

Nepali Movie – Parkhi Rakha Hai (2011)
Starring – Sanchita Luitel, Melina Manandhar, Mukesh Dhakal, Dil Shrestha, Nistez Niroula, Surbir Pandit, Bidya Karki, Mithila Sharma (guest artist) etc.
Director – Baburam Dhakal

A 2011 movie, “Parkhi Rakha Hai” is a presentation of Diya Films by Dil Shrestha.

 Continue reading