Nepali Movie – Ghamanda (2008)

Krishnabir presents
Nepali Movie – Ghamanda (2008)
StarringSushil Chhetri, Poojana Pradhan (now, Poojana Stri), Shaurav Karki, Shuvashree Shrestha, Hemanta Budhathoki etc.
Story – Jiwan Kumar Sunuwar
Direction /Editing – Surendra Dahal

 Continue reading