5 thoughts on “Nepali Movie – Behuli

  1. itis very nice muvi ”आफैसंग हारेर पनि जिउने गर्छ मान्छे आँशुलाई पानी ठानी पिउने गर्छ मान्छे मनको पीडा,मनमै राखी बाँच्ने गर्छ मान्छे बाध्यतालाई आफ्नो ठानी हाँस्ने गर्छ मान्छे”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.