Nepali Movie – Sansar Afnai

sansar afnaiNepali Movie – Sansar Afnai
StarringJharana Thapa, Gobinda Shahi, Suman Singh, Saroj KC, Kamal Krishana etc.
Director – Ranjit Rana

‘Sansar Afnai’ is the movie produced by Shiva Shanka Films production.  The producer Govinda Shahi is also featured in the leading role in the movie. The movie features the music of Basanta Sapkota, Tara Prakash Limbu, Chetan and Surya on the lyrics written by Dayaram Pandey, Bipin Kiran, Chetan, Surya and Madan Ghimire.

Full movie in two parts:

Part 1

Part 2

The movie is uploaded by Budha Subba

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.