Nepali Movie – Atankabadi

Nepali Movie – Atankabadi (आतंकबादी)
StarringShiva Shrestha, Karishma manandhar, Rohi Shrestha, Niruta Singh, Shrisha Karki, Shyam Shrestha, Sunil Thapa, Bikrant Basnet etc.
Director – Suresh Pokharel

The movie ‘Atankabadi’ is produced jointly by Rohi Shrestha and Krishna Pun.

 Continue reading