Nepali Movie – Didi Bhai

Nepali Movie – Didi Bhai
Starring – Rajesh Hamal, Tripti Nadkar, Sushil Chhetri, Garima Pant, Arpana Singh, Bhabu Lamsal, Ganesh Munal, Arjun Karki etc.
Producer – Sunil Manandhar
Writer / Director – Krishna Chapagain

‘Didi Bhai’ was a hit movie of Sunil Manandhar under banner Shree Ram Balaji Films. Child artists in the movie are Ashok Shrestha, Abhisekh Pokharel and Rakesh Lama, Arjun Karki is the new face in the movie.

 Continue reading