Nepali Movie – Upahar

Upahar nepali movieNepali Movie – Upahar
StarringNiruta Singh, Uttam Pradhan, Sushil Chhetri, Kriti Bhattarai, Munika GC, Sushil Pokhrel, Rabi Shah etc.
Director – Shiva Regmi

About ‘Upahar’

Nepali movie ‘Upahar’ is a presentation of Indu Chaugain and Sushil Chaugain. The movie script is written by the director Shiva Regmi. background score Sanjaya Shrestha, editing by Banish Shah, choreography by Kamal Rai and Shanta Nepali, action by NB Maharjan, story/script by Sushil Chaugai, Hari Tuladhar and Yugesh Rayamajhi. Music composed by Laxman Shesh and cinematography by Manju Kumar Shrestha.

Watch full movie ‘Upahar’:
 Continue reading

Nepali Movie – Bishwas

bishwasNepali Movie – Bishwas
StarringDilip Rayamajhi, Gauri Malla, Naveen Shrestha, Kriti Bhattarai, Mithila Sharma, Deepak Raj Giri, Basundhara Bhusal etc.
DirectorUjjwal Ghimire

Nepali movie ‘Bishwash’ is a presentation of Ayush Films by Ujjwal Ghimire. Actress Kirti Bhattarai is a new introduction in the movie (real name of Kirti is Sukriti). The movie is written and produced by the director Ujjwal.

 Continue reading