Nepali Movie – Namaste

namasteNepali Movie – Namaste
StarringDilip Rayamajhi, Kiran KC, Sonia KC, Sushil Pokharel, Gopal Dhakal ‘Chande’, Ranjita Lama, Kalpana Shahi (guest) etc.
Writer / Director – Bijaya Bikram Basnet

This movie is produced by Govind Dhakal ‘Chande’ for Tirthabhakta Vision Pvt. Ltd.

 Continue reading