Nepali Movie – Bacha Bandhan

Nepali Movie – Bacha Bandhan
Starring -  Dhiren Shakya, Shrisha Karki, Basundhara Bhusal, Rajaram Poudel, Deepak Raj Giri, Shanti Maskey, Nir Shah, Ritesh Baniya, Prem Baniya etc.
Director – Badri Krishna Shrestha, Shailendra KC

Watch ‘Bacha Bandhan’ in a single part:

Credit – Hi Tech Entertainment

 Continue reading