Nepali Movie – Veer

Nepali Movie – Veer
StarringRekha Thapa, Yash Kumar, Dilip Rayamajhi, Kalpana Shahi, Kamal Krishna etc.
DirectorDeepak Shrestha

Rambhai Oli’s presentation Nepali film ‘Veer’ features actress Rekha Thapa with singer and actor Yash Kumar. The action movie features the editing of Milan Shrestha, cinematography of Saurav Lama, action of Dev Maharjan, dance of Kamal Rai / Govinda Rai / Shankar BC / Kabiraj Gahatraj and produced by Prabin Shah.

 Continue reading