Nai Nabhannu La – shooting photos

Here are some photos of the shooting of the movie “Nai Nbhannu La”. The movie directed by Bikash Acharya was one of the hit movies.

nai-nabhannu-la (7)

The success of the movie encouraged the producer/director Acharya to make a sequel of the movie – “Nai Nabhannu La 2”, another superhit movie. (Watch “Nai Nabhannu La 2” here).

Shooting of one more sequel of the movie “Nai Nabhannu La 3” has also started in October 2014.

nai-nabhannu-la (6)

nai-nabhannu-la (5)

nai-nabhannu-la (3)

nai-nabhannu-la (2)

nai-nabhannu-la (1)

nai-nabhannu-la (8)

nai-nabhannu-la (9)

nai-nabhannu-la (12)

nai-nabhannu-la (14)

nai-nabhannu-la (15)

nai-nabhannu-la (17)

nai-nabhannu-la (20)

nai-nabhannu-la (22)

nai-nabhannu-la (24)

nai-nabhannu-la (27)

nai-nabhannu-la (28)

nai-nabhannu-la (30)

nai-nabhannu-la (32)

(UPDATED on October 2014.)

0 thoughts on “Nai Nabhannu La – shooting photos

  1. तोपबाहादुरजी
    क्लिक्क गरेर हेर्नु भो ?
    ६०० px भन्दा त ठुलै छन् फोटो हरु |

  2. के गर्नु यस्त्रो सानो फोटोको?? लकेट बनाएर लाउनु??

Leave a Reply