Nepali Movie – Karma Ko Phal

karmako phal nepal movie nameNepali Movie – Karma Ko Phal
StarringSushil Chhetri, Nandita KC, Puja Pradhan, Bhakta Pradhan, Tilak Thapa, Sharmila Shrestha, Lakpa Sherpa, Harish Lama, Jayananda Lama etc.
DirectionJayananda Lama

 Continue reading