Nepali Movie – Sita

Nepali Movie – Sita
StarringBhuwan KC, Sunny Rauniyar, Shree Krishna Shrestha, Saranga Shrestha, Basundhara Bhusal, Rajaram Poudel, Kiran KC, Surendra KC, Rabi Sharma, Ashok Sharma etc.
Director – Ashok Sharma

Nepali movie ‘Sita’ is the second presentation of Film World by Ashok Sharma. The choreographer is Basanta Shrestha, action by Rajendra Khadgi, editing by Harish Patel, cinematography by Mahendra Batra, script / dialogue by Brajesh Khanal, story  / music by Sambhujit Baskota.

 Continue reading